VİZYON-MİSYON

VİZYON&MİSYON

Vizyonumuz
Ülkemizin saygın ve değerli firmaları arasına girerek, müşterilerimize hizmet sunmak, yeni istihdam kapıları açarak, milli ekonominin gelişim ve değişim çalışmaları içerisinde etkin ve güçlü bir firma olmak.

haber4

Misyonumuz
Teknolojik yenilik ve değişimlerin firmamıza katacağı faydaları her zaman takip etmek, çalışmaktan asla yorulmamak, disiplinli, dürüst ve etkin şekilde üreterek hizmet vermek ve daima inovatif bakış açısıyla şirketin büyümesine zemin hazırlayacak fırsatları değerlendirmek.

 Kalite Politikamız
JETBLUE SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ; müşterilerinin kalite beklentilerini, hedeflerini ve hayallerini derinden
algılayan, değer zincirindeki tüm ürün ve süreçlerini bu doğrultuda sürekli geliştiren öncü KİMYA
şirketlerinden olmayı hedeflemektedir.
Bu amaçla;
• Tüm süreçlerde, müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde güvenilir
ve aranan firma olmayı,
• Maliyetleri düşürmek ve karlılığı arttırmak için teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeyi ve
uygulamayı,
• Kalite sistemleri çerçevesinde tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede
kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli
iyileştirmeyi ve tüm çalışanlarda kalite bilincini tesis etmeyi,
• Tedarikçi ve tedarikçilerle güvene dayalı işbirliği içinde olmayı,
• Firmamızın ve Türkiye’nin adını dünyaya daha çok duyurmak amacına hizmet etmek üzere, mevcut
teknik, idari ve mali birikimlerimizi yurt dışına taşımayı,
• En uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya
çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçmeyi,
• İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmayı,kanun ve yasalara
uymayı ve İş hacmini sürekli geliştirerek, ülke ekonomisine katkıda bulunmayı

‘Kalite Politikası’ olarak belirlemiştir.