AUS 40

AUSBLUE 40,yüksek kaliteli ağırlıkça % 40 lık  üre solüsyonudur. Seçimli Katalitik İndirgeme sistemi bulunan dizel motorlu Yolcu gemilerinde, kargo gemilerinde, feribotlarda ve konteyner gemilerinde zararlı NOx emisyonunu azaltmak için kullanılır.

Deniz taşımacılığı, küresel taşımacılığın 70% ini oluşturmaktadır. Global ısınmayı azaltmak üzere tasarlanmış olan gemilerin oluşturduğu hava kirliliğinin önlenmesine dair Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) konvansiyonu (MARPOL konvansiyonu Ek VI), gemi egzozlarından çıkan azotoksit, sülfüroksit ve sera gazı emisyonları konusunda daha katı global sınırlamalar oluşturmuştur. Bu sebeple AUS 40 kullanımı oldukça önemlidir.

Jetblue Kimya kullandığı yüksek kaliteli hammadde ve teknik ekibi ile AUS 40 üretimini gerçekleştirip istenilen bölgeye ulaştırılmaktadır.