JETBLUE PLUS

JETBLUE PLUS

1. Hali hazırda bulunan AdBlue satış üniteleri minimum 4 m² bir alanı kaplamaktadır. Ve bu alan istasyonun en kullanılabilir alanıdır. Üstelik hali hazırda kullanılan AdBlue üniteleri yatay veya dikey pozisyonda kullanıldığından oldukça büyük bir kullanım alanını kapatmaktadır. Jetblue Plus sayesinde hem istasyon alanı asıl amacı olan akaryakıt satışı için daha uygun hale getirilmiş olacak, hemde görüntü kirliliği kaybolacaktır.

2. İstenilen her akaryakıt pompası yanına yer altı boru hattı çekilerek AdBlue pompa sayıları artırılabilir. Özellikle istasyonun yoğun olduğu anlarda AdBlue ikmali yapmak isteyen sürücülere aracın yerini değiştirmeden ikmal yapabilme imkanı sağlayarak istasyon içinde kargaşayı önler ve AdBlue satışı kesintisiz devam eder.

3. Akaryakıt satış alanı meşgul edilmeyerek akaryakıt satışları devam eder ve kazanç kayıpları yaşanmaz. 

4. AdBlue stok tankı istasyonda kullanılmayan en atıl alana konularak hem kullanılmayan alan değerlendirilmiş olur hemde temizlik ve bakım işleri kolaylaşır. Ayrıca yoğun tüketimi olan istasyonlar için stok tankları istenilen miktarda çoğaltılıp ürün sıkıntısı yaşanmaz.

5. Pompaların çalışması esnasında kıvılcım çıkması sonucu oluşabilecek yangın ve patlama risklerine karşı akaryakıt pompaları elektriği istasyon ana elektrik panosundan direkt alması gerekmektedir. Kanopi altında bulunan tüm elektrikli cihazların exproof olması gerektiğinden Plus Sistemi sayesinde elektrik panodan direkt alınarak yangın ve patlama riskleri ortadan kaldırılır.

6. Hali hazırda kullanılan AdBlue stok tanklarına her ikmal yapıldığında, kapağı açıldığından ve dolum işlemi bitmesinin ardından genelde kapak açık unutulmasından dolayı, dış ortamdaki pislikler stok tanklarının içine girmektedir. Zamanla içi kirlenen stok tankları AdBlue’nun evsafını bozarak araçlarda arızalara sebep olmaktadır. Jetblue Plus sisteminin bir parçası olan stok tanklarındakı özel bir ekipman sayesinde stok tankı kapakları açılmadan ikmal yapılır ve ürün kalitesi sürekli korunur.